Integritetspolicy (Privacy Policy)

Senast uppdaterad: 14 Mars 2023

Vi på NEWEL respekterar din personliga integritet och vill därför i vår integritetspolicy delge dig information om vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personlig information som vi får av dig när du besöker vår webbplats, samt vilka rättigheter du har.

1. Vilka vi är

Webbplatsen du besöker (https://newel.se) tillhör NEWEL AB. Innehållet på webbplatsen och information som samlas in via webbplatsen hanteras av företagets egna anställda med stöd av en dataskyddsansvarig.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Uppgifter som vi samlar in automatiskt: Se vår Cookie Policy för utförlig information!

Uppgifter som du delar med oss frivilligt: Vi använder formulär på vår webbplats. De samlar endast in uppgifter som tydligt framgår av respektive formulärfält, inga dolda data samlas in. Uppgifterna anges frivilligt. Fördelen med kontaktformulär är att besökaren kan skicka oss meddelande även om hen inte har tillgång till en egen e-post klient.

Enkelt kontaktformulär: dess syfte är att besökaren ska kunna skicka frågor, önskemål eller annan information till oss. Data som samlas in är: för- och efternamn, e-post adress, mobilnummer (ej obligatoriskt att ange), ämne och själva meddelandet.

Intresseanmälan och offertförfrågan: dess syfte är att besökaren ska kunna skicka oss intresseanmälan och offertförfrågan i samband med någon av våra tjänster.

E-brevet som kontaktformuläret skickar, sparar vi max 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna kontakta intressenten och för att kunna utföra våra tjänster; i enlighet med den rättsliga grunden ‘intresseavvägning’. Vi raderar personlig data snabbare vid skriftligt önskemål via e-post till dataskydd@newel.se. Notera: att önskemålet ska komma från den berörda personen.

Anmälan till vårt nyhetsbrev: Besökaren har möjlighet att registrera sig för våra nyhetsbrev via ett formulär. Det samlar in för- och efternamn, samt e-post adress. Uppgifterna lagras i en databas hos Mailchimp, som vi tills vidare använder för utskick av nyhetsbrev. Mailchimp anses vara en säker leverantör, vi avsäger oss ansvaret för eventuellt dataläckage från deras system.

Våra nyhetsbrev kan innehålla information om våra egna produkter/tjänster, våra partners produkter/tjänster och relevant branschnyheter. Huvudsyftet är informationsgivning och vissa delar kan syfta till marknadsföring. Vi säljer inte uppgifterna vidare till någon tredjepart.

Den som har registrerat sig för nyhetsbrev, kan avregistrera sig antingen genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka önskemål om avregistrering via e-post till dataskydd@newel.se.

3. Webbplatsinnehåll

Besökarens kommentarer: newel.se tillåter inte kommentarer, således samlas inte in personlig data via kommentarer.

Rekommendationer: rekommendationer som visas på newel.se har godkänts av personen som finns angiven under rekommendationen. Du som har get ditt tillstånd för att vi ska få visa din rekommendation, har självklart möjlighet för att återta den. Skicka email till dataskydd@newel.se.

Tredjeparts verktyg och tillägg: vi använder Google Analytics. För övrigt använder vi inte tredjeparts verktyg och tillägg som samlar in data.

Tillägg: Vi använder inga tillägg som samlar in dold personlig data.

Media: Webbplatsen newel.se tillåter inte uppladdning av media filer från besökare och samlar således inte in xif-data.

4. Externa länkar och inbäddat innehåll

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Dessa hemsidor innefattas inte av denna Policy. Notera: När du navigerar till en annan webbplats, gäller deras integritetspolicy och vi är inte ansvariga för vilken data de samlar in.

Vår webbplats innehåller inte inbäddat innehåll från andra webbplatser. Notera: Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

4. Externa länkar och inbäddat innehåll

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Dessa hemsidor innefattas inte av denna Policy. Notera: När du navigerar till en annan webbplats, gäller deras integritetspolicy och vi är inte ansvariga för vilken data de samlar in.

Vår webbplats innehåller inte inbäddat innehåll från andra webbplatser. Notera: Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

5. Vilka vi delar data med

Från denna webbplats delas inte data till tredjepartsleverantörer.

6. Hur länge vi behåller uppgifterna

De uppgifter som du har skickat via Intresseanmälan eller Offertförfrågan, sparar vi max 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna kontakta intressenten och för att kunna utföra våra tjänster; i enlighet med den rättsliga grunden ‘intresseavvägning’. I annat fall raderas den insamlade informationen inom 6 månader.

Uppgifter som du har skickat för registrering till Nyhetsbrev, finns kvar i databasen tills du väljer att avregistrera dig (se hur du avregistrerar dig under ”Vilka rättigheter du har över din data”). Med hjälp av Mailchimp inbyggda funktionalitet upptäcks om den angivna mailboxen är inaktiv och då tas dina uppgifter bort. Vi gör också årlig kontroll, som syftar till att säkerställa att de insamlade uppgifterna är fortfarande aktuella.

7. Vilka rättigheter du har över dina data

  • Du kan begära en exportfil med personuppgifter vi har om dig, inklusive uppgifter du har delgett oss.
  • Du kan begära att personlig data som är inaktuell eller bristfällig ska bli justerad eller kompletterad.
  • Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhets ändamål.
  • Du har rätt till att återkalla tillstånd som du har gett oss tidigare för att publicera din rekommendation, eller annan typ av material på vår hemsida, som kan kopplas till dig personligen.
  • Du har rätt att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst, kostnadsfritt. Du kan avregistrera dig genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka din uppsägning till oss.
  • Skicka din skriftliga begäran via e-post till dataskydd@newel.se. Notera: att önskemålet ska komma från den berörda personen.

8. Minderåriga

Tjänster som NEWEL tillhandahåller är inte avsedda för minderåriga. Om du är under 18 år, vänligen dela inte dina personliga uppgifter på denna webbplats.

9. Hur vi skyddar din information

Vår webbplats använder SSL certifikat (Secure Sockets Layer) som är en säkerhetsteknik för krypterad koppling mellan servern och din och din webbklient. Vi använder också tredjepartsverktyg som ökar säkerheten ytterligare mot intrång. Vi uppdaterar tekniska komponenter frekvent.

Vi ser till att datauppgifter uppdateras med jämna mellanrum, att gammal data raderas och vi dokumenterar våra åtgärder som berör hantering av personuppgifter.

Vi ger tydlig information om vilka åtgärder vi tillämpar i enlighet med GDPR till besökare på webbplatsen, till våra kunder och till vår personal. NEWEL jobbar aktivt med att implementera ännu fler åtgärder som stärker dataskydd.

10. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi använder dina personliga uppgifter, kontakta oss via dataskydd@newel.se.

Cookie Policy

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om:

  • att webbplatsen innehåller kakor
  • hur kakor kan undvikas samt
  • hur vi använder kakor på vår webbplats

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker.

Det finns olika typer av kakor.

Permanent kaka sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Vi använder inte permanenta kakor.

Temporär kaka (session cookie) används endast under den tid du är inne och surfar på en sida. På vår webbplats förekommer temporära kakor, som Google Analytics skapar.

Google Analytics är ett tredjepartsverktyg som används för att mäta trafiken på webbplatsen. Verktyget skapar temporära kakor och samlar in information om till exempel IP numret som besökaren har, för att kartlägga geografisk position (land/ort), hårdvaru typ (stationär dator eller en mobil enhet), hårdvarans ID, webbklient och annan teknisk information. De mäter också vilka sidor som har besökts, hur besökaren navigerar mellan sidorna och hur länge hen stannade på respektive sida, samt hur hen interagerar med elementen på sidan.

Varför använder vi kakor?

Den insamlade informationen ger oss viktig statistik som vi kan utvärdera och använda till att lära oss mer om våra besökares behov och att anpassa/förbättra förbättra webbplatsens funktionalitet.

Om du vill undvika kakor

Du kan själv välja om du vill ta emot kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem, kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor. I enlighet med GDPR ska webbplats som begär lagring av kakor ge sina besökare tydlig information om det och ge besökaren möjlighet att tacka nej. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor.

Samtycke till användningen av kakor

Besökare på vår webbplats ombes samtycka till att vi använder kakor. Du samtycker genom att klicka på OK knappen i meddelandet som visas när du besöker vår hemsida. Bara efter att du har gjort så, ställs webbläsaren in för att tillåta att kakor tas emot.

Ändring

Dessa bestämmelser kan komma att ändras för att vi ska följa lagstadgade krav och praxis för kakor.

Syftet med våra kakor

Namn Utgår Syfte
_ga 2 år Google Analytics
_gid 24 timmar
_gat 1 minut Minskar hastighet (throttling), lagras inte.
_gac_ 90 dagar Kampanj relaterad information.
cookie_accept 30 dagar Sätts när du godkänner vår cookie.

Notera: Du kan radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst.